NEEDİON KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen BND Group Teknoloji A.Ş. (işbu politikada NEEDİON olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, https://www.needion.com internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı olarak, hizmetlerinin ifası sırasında edindiği kişisel verileri işleme amacına uygun ve sınırlı olarak kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri üst düzeyde dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

NEEDİON, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen alım-satım ilişkisinde aracı hizmet sağlayıcı olarak iş ve işlem yapmakta olan bir online alışveriş sitesidir. NEEDİON tarafından verilen hizmet sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesi ve yasal yükümlülüklerimiz gereğince işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır.

NEEDİON tarafından aşağıda sayılan yollarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşleme Sebebi İlgili Aydınlatma Metni
1. Üyelik https://www.needion.com/uyelik-aydinlatma
2. Alışveriş

Üyelik oluşturarak alışveriş: https://www.needion.com/internet-satis-aydinlatma

Üyelik Oluşturmadan Alışveriş: https://www.needion.com/uye-olmadan-devam-et-aydinlatma

3. Mağaza Açma

https://www.needion.com/magaza-acma-aydinlatma

Mağaza Açma Destek: https://www.needion.com/magaza-acma-destek-aydinlatma

4. Bilgi Alma Talepleri

Aydınlatma Metni:https://www.needion.com/kisisel-veri-aydinlatma

Destek Aydınlatma Formu: https://www.needion.com/destek-aydinlatma

Mağaza Açma Destek: https://www.needion.com/magaza-acma-destek-aydinlatma

5. Ürün Yorumları https://www.needion.com/urun-yorum-aydinlatma
6. Ticari Elektronik İleti İzinleri https://www.needion.com/ticari-elektronik-ileti
7. Çerezler https://www.needion.com/cerez-politikamiz

1. Üyelik

https://www.needion.com adresine üyeliğiniz sırasında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/uyelik-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Alışveriş

https://www.needion.com adresinde yaptığınız satın alma işlemi sırasında işlenen kişisel verileriniz, verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/internet-satis-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.needion.com adresinde, üyelik oluşturmadan da satın alma işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda https://www.needion.com/misafir-kullanici?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.needion.com%2Fsepetlerim internet adresinde yer alan form ile beraber işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/uye-olmadan-devam-et-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Mağaza Açma

https://www.needion.com/magaza-olustur internet adresinde, NEEDİON bünyesinde satıcı olarak yer almak amacıyla doldurulan mağaza açma formu ile beraber işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/magaza-acma-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

NEEDİON bünyesinde satıcı olarak yer almak istemeniz ve mağaza açma hakkında bilgi almak istemeniz halinde https://www.needion.com/nasil-satis-yaparim adresinde doldurduğunuz form ile beraber işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/magaza-acma-destek-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgi talepleri hakkında ayrıca detaylı bilgi için aşağıdaki “Bilgi Alma Talepleri” başlıklı bölümü inceleyebilirsiniz.

4. Bilgi Alma Talepleri

Şirketimiz hizmetlerine ilişkin bilgi alma amacı ile info@needion.com e-posta adresine e-posta göndererek veya 0850 575 00 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

E-posta ile bilgi alma talebinde bulunmanız halinde NEEDİON tarafından e-posta adresiniz, e-posta adresinize ait kullanıcı adı ve gönderdiğiniz e-postanın içeriğinde bulunan diğer kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek ve tarafınızla iletişime geçme amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

Çağrı merkezimizi arayarak bilgi alma talebinde bulunmanız halinde NEEDİON tarafından aradığınız telefon numarası, görüşme sırasında sözlü olarak beyan ettiğiniz kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek ve tarafınızla iletişime geçme amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

https://www.needion.com/destek-talebi-ekle internet sitesinde yer alan destek talebi formunu doldurmanız ve bilgi alma amacı ile Şirketimize mesaj göndermeniz halinde isim, e-posta adresi ve mesajınızın içeriğinde yer alan kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek ve tarafınızla iletişime geçme amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

NEEDİON bünyesinde satıcı olarak ve mağaza açmak için bilgi alma talebinde bulunmanız halinde https://www.needion.com/nasil-satis-yaparim adresinde doldurduğunuz form ile beraber işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/magaza-acma-destek-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgi alma amacı ile paylaşmış olduğunuz yukarıda sayılan kişisel verileriniz, NEEDİON tarafından herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamakta ve Şirketimize ait çağrı merkezi numarasının iletişim bilgileri içinde işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmaktadır.

Talep etmiş olduğunuz bilgilendirmenin sağlanması ve işleme amacının son bulması ile tarafınıza ait kişisel verileriniz silinmektedir.

5. Ürün Yorumları

https://www.needion.com internet adresinde yapmış olduğunuz alışveriş işleminin ardından satın aldığınız ürüne ilişkin yorum yapmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/urun-yorum-aydinlatma adresinden ulaşabilirsiniz.

6. Ticari Elektronik İleti İzinleri

NEEDİON, hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler (e-posta, kısa mesaj, elektronik mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. NEEDİON tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/ticari-elektronik-ileti adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Çerezler

NEEDİON, https://www.needion.com adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.needion.com/cerez-politikamiz adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde NEEDİON tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

BND GRUP TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Anadolu Caddesi, No: 41, Megapol Tower, Kat: 21, Bayraklı / İZMİR

Tel: 0850 575 00 00

E-posta: kvkk@needion.com